Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen devamlılık ve işletme giderleri açısından diğerlerine oranda daha avantajlıdır.

RES projesi aşamasından sonra, trafo binası, enerji nakil hattı montajı ve sistemin devreye alınması aşamalarında hizmet vermekteyiz.