Kompanzasyon sistemleri yüklerin talep ettiği endüktif reaktif gücü yasal sınırlarla belirlenen değerlerin altında tutmak, trafolardan talep edilen reaktif enerjinin düşürülmesi ile aktif güç kullanım kapasitesini arttırmak gibi amaçlar için kurulur.

Reaktif güç kompanzasyonu ile şebekeden talep edilen reaktif güç başka bir reaktif güç üreticisi ile sağlanarak şebekeden talep edilen görünür gücün azalmasını sağlar. Bu durumda sistemden çekilen görünür güç (S) ile aktif güç (P) birbirine yaklaşmış olur. Cosφ’nin 1,00‘e eşit olduğu durumlarda ise şebekeden çekilen görünür güç (S) aktif güce (P) eşitlenmiş olur.

Mevcut tesislerinizin iyileştirilmesi ve proje aşamasındaki tesislerinizin, proje, kurulum ve Tedaş onaylarının yapımı uzman kadromuzca gerçekleştirilmektedir.