ÜRÜN AÇIKLAMASI

eVAR-DC fazlar arasında dengesiz yüklenmelerin olduğu ve/veya yük değişiminin hızlı olduğu, banka şubeleri, kaynak atelyeleri, vinç sistemi olan tesisler, restaurant, kuyumcular, vb. küçük işletmelerde kompanzasyon yapılabilmesi için çok sayıda tek fazlı kondansatörler kullanılması gerekmektedir. Yük değişiminin hızlı olduğu yerlerde ise tristör anahtarlaması yapılması gerekmektedir. Bu durum, ilk yatırım maliyetini ve işletme maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca bu sistemler hem kapasitif, hem de endüktif reaktif enerji talebi olan tesislerde iş görmemekte ve yatırım boşa gitmektedir.

eVAR-DC AG Kompanzasyon panoları sayesinde, tesisde bulunan yükler ister dengesiz, ister hızlı ve isterse kapasitif çalışsın, reaktif enerji bedeli ödenmez ve yatırım maliyeti azalır.

eVAR-DC AG Kompanzasyon panoları s30, s50 ve s100 olmak üzere üç tip üretilmektedir.

 

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nominal Gerilimi 230 / 400V AC
Sürekli Çalışma Gerilimi 400 V / 440V / 525V AC
Aşırı Akım 2xIn
Çalışma Frekansı 50 Hz
Ortam Sıcaklığı -25°C / +55°C
Avantajları
  • 1,5 VAr Adımlarla 1.000 Kademe
  • Hızlı Üretim
  • Montaj Kolaylığı
  • Kolay Devreye Alma
  • Yüksek Güvenlik
  • Hızlı Yükseklerde Doğru Kompanzasyon
  • Dengesiz Yüklerde Doğru Kompanzasyon
  • 30k VAr, 50kVAr ve 100kVAr’lık Seçenekleri
  • Şönt Reaktör Kademesi Sayesinde Kapasitif Yükleri Kompanze Edebilme Yeteneği